Záclony a závěsy

Závěsy a záclony jsou nejstarším způsobem jak zastínit, ale především zkrášlit okna. V první řadě mají za úlohu zlomit prostup slunečních paprsků do interiéru a vytvořit tak pro naše oči komfortní světelné prostředí. Další důležitou úlohou je tepelná a zvuková izolace, ale také dekorační funkce.