Slunolamy

Slunolam je fasádní stínící konstrukce, která redukuje průnik slunečního záření do interiéru, a tím zabraňuje jeho přehřívání.